Strona główna Informatyka medialna – magister Rekrutacja Informatyka medialna – magisterskie

Rekrutacja Informatyka medialna – magisterskie

Rekrutacja krok po kroku

 1. Rozpocznij E-Rekrutację: tryb stacjonarny
  tryb stacjonarny dla pracujących
 2. Terminy rekrutacji:
  na studia stacjonarne – 14.07.2023 r.
 3. Informację o przyjęciu na studia będą przesłane drogą elektroniczną, natomiast decyzje odmowne będą wysyłane na podany adres pocztowy kandydata.
 4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia skompletuj wymagane oryginały dokumentów i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem rekrutacyjnym z systemu e-Rekrutacja, dostarcz ich komplet do Biura Komisji Rekrutacyjnej w terminie wskazanym w informacji o przyjęciu na studia.

 Aplikacje na studia oczekujące na akceptację zostaną rozpatrzone po tym terminie.

Wymagane dokumenty

 1. kwestionariusz kandydata na studia wyższe;
 2. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem;
 3. opinia księdza proboszcza*;
 4. 2 fotografie papierowe oraz wersja elektroniczna zgodna z wymaganiami ustawowymi**;
 5. potwierdzenie opłaty wniesionej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia;
 6. Klauzula Informacyjna Rekrutacja na studia w sekcji Pobierz

Opłaty

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001 Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów,

* z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM
** wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych do pobrania w sekcji Pobierz

Kontakt

Biuro Komisji Rekrutacyjnej 

Adres: św. Józefa 23/35, pok. 01
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie

Telefon: +48 56 610 72 00
Fax: +48 56 610 72 01
E-mail: rekrutacja@aksim.edu.pl

Godziny pracy Biura:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

Czesne

Czesne za semestr

Studia stacjonarne
Wpłata jednorazowa: 1900 zł

* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).