UNIKATOWY KIERUNEK STUDIÓW MAGISTERSKICH
WYBIERZ PRZYSZŁOŚĆ

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 czerwca 2021 roku uzyskała zgodę na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka medialna.

Kierunek Informatyka medialna drugiego stopnia ma charakter interdyscyplinarny. Został przyporządkowany do dwóch dyscyplin:  nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz informatyki.

Jest to kierunek praktyczny i podparty silną bazą medialno-informatyczną (prasa, radio i telewizja standardowe oraz internetowe, naukowe oraz profesjonalne oprogramowanie, dostęp do chmury obliczeniowej i chmurowych narzędzi informatycznych). Komplementarność mediów w zasięgu studentów oraz część przedmiotów prowadzonych z udziałem pracodawców umożliwiają studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji dostosowanych do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

W ramach nowo utworzonego kierunku studiów zaplanowane są specjalizacje:

  • badanie opinii publicznej
  • produkcja medialna

Absolwent studiów drugiego stopnia informatyki medialnej będzie specjalistą w zakresie nowych mediów stosujących najnowsze technologie informatyczne i informacyjne. Absolwenta kierunku Informatyka medialna drugiego stopnia będą cechować kluczowe kompetencje zawodowe takie jak umiejętność projektowania i produkcji mediów, systemów i wydarzeń wykorzystujących zaawansowane techniki multimedialne, czy biegłość w badaniu i analizowaniu zjawisk społecznych w  nowych mediach przy użyciu sztucznej inteligencji i danych sieciowych.

Nabór na studia na kierunku Informatyka medialna drugiego stopnia rozpocznie się 1 lipca 2021 r.
Kryterium wstępnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich.

Kandydatami na studia mogą być absolwenci różnych kierunków studiów z obszaru nauk społecznych, kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, w szczególności interdyscyplinarnych utworzonych na bazie nauk społecznych i/lub informatycznych.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na nowo utworzonym kierunku zachęcamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji WSKSiM.

Biuro Rekrutacji WSKSiM

email: rekrutacja@wsksim.edu.pl
tel. 56 6107200