Instytut Informatyki

Wykładowcy:

Kierownik Instytutu Informatyki

dr Grzegorz Osiński

informatyk, kognitywista, fizyk kwantowy

prof. dr hab. Brunon Kamiński

teoria ergodyczna, teoria informacji, układy dynamiczne

prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek

elektronika, systemy mikroprocesorowe, programowanie w językach niskiego i wysokiego rzędu, programowanie obiektowe, termografia komputerowa, modelowanie i symulacja komputerowa

prof. dr hab. Adam Jóźwik

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, metody statystyczne, rozpoznawanie obrazów

dr hab. Wacław Bała, prof. UKW

cienkie warstwy, fizyka ciała stałego, luminescencja ciała stałego, mikroelektronika, optoelektronika polimerów

dr hab. Grzegorz Musiał, prof. WSKSiM

fizyka komputerowa

dr Kamila Barylska

informatyka

dr Katarzyna Borkowska

matematyka

dr Dariusz Borkowski

informatyka, przetwarzanie sygnałów i obrazów

dr inż. Zbigniew Chaniecki

informatyka, tomografia procesowa

dr Paweł Dalasiński

fizyczne podstawy mikroelektroniki

dr inż. Krzysztof Grudzień

informatyka, elektryczna tomografia procesowa

dr inż. Sławomir Jeżewski

informatyka

dr Tomasz Kowalski

sieci komputerowe, programowanie rozproszone, systemy serwerowe, przetwarzanie zdalne, bezpieczeństwo informatyczne, lingwistyka komputerowe

dr Ilona Nowosad

systemy informatyczne, bezpieczeństwo danych, kryptologia, specjalistka systemów multimedialnych w zakresie projektowania 3D

dr Veslava Osińska

technologia informatyczna, techniki wizualizacji

dr Jerzy Szymański

dynamika topologiczna, teoria ergodyczna

mgr Bartosz Gawron

dziennikarz telewizyjny

Pracownie

Pracownia grafiki komputerowej 208 J

Pracownia systemów multimedialnych 206 J

Pracownia stacji graficznych Apple 205 J

Pracownia architektury komputerów i sztucznej inteligencji 113 S

Pracownia robotyki 107 S