IX Międzynarodowy Kongres „Katolicy i ekologia: woda dobrem wspólnym” – listy

Poniżej publikujemy listy gratulacyjne wystosowane przez hierarchów kościelnych, polityków i samorządowców z okazji IX Międzynarodowego Kongresu Katolicy i ekologia: woda dobrem wspólnym. Słowo do uczestników Kongresu skierowali: