Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
i Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

zapraszają na

sympozjum JAK NIE ZNISZCZYĆ ŻYCIA DZIECKA?
w ramach WIOSENNEJ SESJI APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
07.00
Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
8.45
Wprowadzenie i powitanie – JE ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych,
i o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM
9.10
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa najmłodszych na polu edukacji –
Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
9.30
Ochrona dzieci przed współczesnymi zagrożeniami – obowiązkiem państwa – Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
10.10
Harcerstwo – organizacja czasu dzieci i młodzieży czy komplementarne wychowanie do wartości? – Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
10.30
Dyskusja
11.00
Przerwa
11.30
Kryzys pojęć i prawdy – kryzys wolności – ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr
11.50
Czy można zachować wolność w sieci? Zagrożenia dzieci w świecie internetu
i nowych mediów – dr Grzegorz Osiński, WSKSiM w Toruniu
12.10
Społeczeństwo polskie wobec trzeźwości i uzależnień a troska o dzieci i młodzież –
dr Agnieszka Muzyk, PWSIiP w Łomży
12.30
Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci i młodzież –
mec. dr Olgierd Pankiewicz
12.50
Wychowanie dzieci do radości życia przez modlitwę i duchową formację
na przykładzie ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i Podwórkowych Kółek Różańcowych – ks. Jan Seremak CSMA i Magdalena Buczek
13.10
Dyskusja panelowa i zakończenie sympozjum

Zgłoszenia pod nr. tel.: 56 650 4 000