4 listopada 2017 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum pt. „Jak żyć po bierzmowaniu?”. Organizatorem wydarzenia była Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich we współpracy z WSKSiM.

Sakrament bierzmowania znajduje się obecnie w niemałym kryzysie – coraz mniej osób go przyjmuje, a niektórzy zaraz po nim odchodzą z Kościoła. Coraz mniej się modlą, przystępują do sakramentów. Co zrobić, aby sakrament bierzmowania nie był czasem rozstania się z Kościołem – to jest wyzwanie na dzisiejsze czasy – wskazał ksiądz biskup prof. dr hab. Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, w homilii podczas Mszy Świętej poprzedzającej sympozjum. – Dzisiaj cieszymy się wolnością zewnętrzną. Nikt nie zabrania nam wierzyć, modlić się, dobrze czynić. A jednak widzimy coraz więcej osób, które przeżywają sakrament bierzmowania powierzchownie – zauważył.

Sympozjum rozpoczął o. dr Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM. Powitał zgromadzonych oraz życzył, aby Duch Święty był przewodnikiem tego spotkania.

– Dzisiaj rozpoczynamy to, czym będziemy żyć w nowym roku kościelnym. Przez najbliższe dwa lata chcemy zając się sakramentem bierzmowania. Czy jestem dojrzałym świadkiem Chrystusa? Oby to sympozjum pomogło ożywić entuzjazm wiary w nas. Bardzo się cieszymy, że tak ważne spotkanie może się odbyć w murach naszej uczelni – powiedział.

Filozof prof. dr hab. Barbara Kiereś mówiła o sakramencie bierzmowania jako święcie w rodzinie oraz roli wychowania chrześcijańskiego.

– Wychowanie jest konieczne, także to religijne. Dorosłemu ciężko jest nauczyć się być człowiekiem religijnym, jeśli nie nauczył się tego w dzieciństwie. Bierzmowanie ma na celu przysposobienie człowieka do walki, którą ma prowadzić na zewnątrz. Wymaga bycia walczącym świadkiem Chrystusa – podkreśliła.

Pani profesor wskazała na rolę i zagrożenia wychowania chrześcijańskiego w dzisiejszym świecie i na jego zadania.

– Wychowanie to aktualizacja człowieczeństwa w człowieku, czyli doskonalenie kluczowych sfer. Duchowe rodzenie człowieka – mówiła. – Wychowanie chrześcijańskie musi być wyraziste i dokonywać się w oparciu o dekalog i Ewangelię. Rodzice muszą wiedzieć, że religia stawia się im konkretne wymagania – zaakcentowała. – Przyjęcie bierzmowania to ważne wydarzenie dla całej rodziny. Do świętowania zobowiązuje sam fakt bycia rodziną chrześcijańską, ponieważ jest to okazja do spojrzenia na bliskie nam osoby z Bożej perspektywy, okazja do refleksji. Ostatecznie więc bierzmowanie powinno być ponownym odkryciem powołania do świętości – zakończyła.

Elżbieta Wrotek, reprezentantka Domowego Kościoła w Komisji Episkopatu Polski, podczas swojego wystąpienia poruszyła rolę parafii.

– Czym dla mnie jest parafia? To jest miejsce życia Kościoła, z drugiej strony serce Kościoła, z trzeciej: linia frontu – bo tam się rekrutuje ludzi dla Chrystusa. Jest to miejsce czynienia uczniów, konkret, a nie kraina pobożności. Jest to miejsce gdzie wzrastam i gdzie mogę się angażować. Tertulian powiedział, że nie rodzimy się chrześcijanami, ale się nimi stajemy – powiedziała.

Prelegentka wskazała, że bardzo istotnym elementem w rozwoju wiary, szczególnie po bierzmowaniu, staje się mała grupa, działająca w obrębie parafii.

– Dzieci dochodzą do postaw religijnych i moralnych poprzez partycypację w życiu rodziny, dla której Bóg jest kimś ważnym. Jeśli nie ma postaw religijnych w rodzinie – mała grupa jest szansą na naprawienie tego. Przy każdej parafii powinna być taka grupa, gdzie byłyby relacje podobne do tych rodzinnych, relacje osobowe. Jest to miejsce ożywiania wiary i uzupełnienie katechumenatu rodzinnego. Po sakramencie bierzmowania moje wzrastanie w wierze odbywało się w małej grupie – dodała.

Prof. dr hab. Jacek Kurzępa w wystąpieniu pt. „Socjorodzina” wskazywał, co dzieje się z młodym człowiekiem i środowiskiem, w którym żyje.

– Dzisiaj niestety model rodziny Kiepskich jest bardziej przekonujący niż model Świętej Rodziny – powiedział. – Kultura dzisiaj zamiast Świętej Rodziny i wszystkich świętych pokazuje celebrytów. My, ludzie dorośli, nie możemy ustępować miejsca światu niepożądanemu. To nie wystarczy, że jesteśmy ludźmi wiary. Musimy zawalczyć o prawo obecności zarówno w mediach, jak i w życiu młodego człowieka – podkreślił.

Profesor Kurzępa postawił akcent na to, że młody człowiek potrzebuje przykładu i wsparcia ze strony dorosłych. Podkreślał odpowiedzialność dorosłych za wychowanie oraz stworzenie przestrzeni powrotu dla młodego człowieka, który być może się pogubił. Pomimo, że wszędzie jest przestrzeń ryzyka dla młodego człowieka, trzeba go wypuścić do świata. Dorośli muszą jednak tam być i pokazywać, że zawsze jest możliwość powrotu do domu, że drzwi i okna są otwarte.

– Jak żyć po bierzmowaniu? W odpowiedzialności ciebie samego za swoje własne życie, młody człowieku, który otrzymałem dary Ducha Św. Ja mogę Ci pomóc je zagospodarować, ale w twoich rękach jest odpowiedzialność – podkreślił na zakończenie swojego wystąpienia.

W dyskusji panelowej udział wzięli red. Lech Polakiewicz z Radia Maryja, o. prof. Kazimierz Lubowicki OMI oraz Magdaleny Korzekwa-Kaliszuk.

W drugiej części sympozjum Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna „Niedzieli”  zauważyła, że bierzmowanie to nie koniec, lecz początek dojrzałego kroczenia za Chrystusem. Osoby bierzmowane otrzymują siły, aby stawiać czoła wyzwaniom stawianym przez codzienne, dorosłe życie. Redaktor naczelna zauważyła również bardzo ważną rolę mediów katolickich w ewangelizacji.

– Aby być mocnym duchem w dzisiejszym świecie trzeba docenić rolę mediów katolickich. Są one doskonałym pomocnikiem duszpasterzy. Media katolickie to ten drobny biblijny Dawid przy Goliacie – świeckich mediach, często niechętnych Kościołowi – powiedziała.

Przypominała słowa św. Jana Pawła II, który już w 2002 r. mówił, że Kościół nie może być biernym obserwatorem rozwoju technologicznego. Internet używany w celu ewangelizacji, gdzie ludzie mogliby zobaczyć i usłyszeć Chrystusa, stanie się przestrzenią prawdziwie ludzką.

– Jesteś tym, co czytasz, czego słuchasz i co oglądasz. Starajmy się szukać i posyłać jak najwięcej dobrych wiadomości do mediów – bo chrześcijaństwo to w końcu dobra nowina – podsumowała.

Ksiądz Zbigniew Kucharski, dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA mówił na temat „Bierzmowanie – pożegnanie z Kościołem czy droga do apostolstwa?”

– Młodzi ludzie są świetni. Człowiek przychodzi na świat z pragnieniem dobra, piękna, takie jest prawo natury, dopiero potem zdarza mu się zepsuć. Młodzi ludzie chcą dobra i muszą tego dobra doświadczać – zaznaczył. – Bierzmowanie to radosne wydarzenie. Po co tu tyle dyskusji o tym, co nie działa? Odpowiedź oczywiście nie jest prosta…

Zadając pytanie o przyczyny zjawiska, że jest mniej bierzmowanych niż ochrzczonych, ksiądz Kucharski zauważył:

– Młodzież ma kłopot, żeby doświadczyć i przeżyć, że Bóg jest osobą. Np. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, ale dla młodej osoby jest to często monolog. W formacji młodzieży jest bezwzględna konieczność podkreślania, że Bóg jest osobą; Trzeba ich uczyć słuchania na modlitwie. Podczas formacji młodzi ludzie muszą odkrywać piękno Boga, bo piękno ma moc pociągać. U młodzieży trzeba budzić pozytywne pragnienia – wśród nich pragnienie Boga – bo inaczej formacja nie zadziała.

Kluczową kwestią według prelegenta jest to, czy powinienem przyjąć bierzmowanie, czy go pragnę?

– Powinienem czy pragnę bierzmowania? Dzisiejsza retoryka jest legalistyczna, powinności. Młody człowiek chce coś robić w wolności, prawdzie i szlachetności, a nie powinności. Powinność może być tylko konsekwencją pragnienia – podkreślał z mocą.
– Formacja przez akcję – to, co czynisz to też cię formuje. Formacja młodzieży nie może być bierna – klęcz, słuchaj itd., ale trzeba ich uaktywniać. Bierzmowanie jest kapitalnym miejscem do wejścia na drogę apostolską. Trzeba wprowadzać młodego na drogę najprostszych czynności skierowanych ku drugiemu człowiekowi – powiedział.
– Założyliśmy MAIKĘ, żeby młodzież miała miejsce, które jest tylko ich. Młodzież musi czuć, że jest coś tylko dla nich, o nich, przez nich, a nie jako część dzieła dla dorosłych. Przed nami są możliwości. Ważne jest to, żebyśmy dali się prowadzić przez Ducha Świętego i odkrywali te możliwości – mówił ksiądz Kucharski.

Sympozjum zakończył ksiądz biskup Ignacy Dec, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich. Podsumowując najważniejsze wątki dyskusji zapowiedział, że spotkanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otwiera cykl sympozjów o bierzmowaniu.

Wojciech Białogłowy,

Zespół Prasowy WSKSiM