Jan Dziedziczak – Polacy ratujący Żydów

27 października 2016 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się Międzynarodowy Kongres pt. „Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej. Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”.
„Kongres jest inwestycją w przyszłość, a gra toczy się o to, jak Polska i Polacy będą postrzegani w oczach opinii publicznej” – powiedział w wystąpieniu Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w MSZ. Minister dodał, że takie debaty służą odkrywaniu prawdy o naszej historii. Mają także wpływ na to, jak będziemy postrzegani w świecie jako naród. Wyraził nadzieję, że współpraca z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, który powstał w wyniku współpracy MSZ i WSKSiM, będzie przebiegać pomyślnie i pomoże w budowaniu dobrego imienia Polski na świecie.
On Thursday 27th October 2016 the International Congress entitled „Restoring the memory of the forgotten heroes of World War II. The Poles’ help in saving the Jews” was held at the College of Social and Media Culture in Torun.