Jedenastego maja 2019 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja: „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś szansą dla Polski”. Na sympozjum przybyło wiele osób, które chciały wysłuchać referatów o kluczowym znaczeniu dla polskiej wsi.

Konferencję rozpoczęła Eucharystia w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II. Po Mszy Świętej Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR oraz były Minister Środowiska prof. Jan Szyszko powitali gości.

Profesor Jan Szyszko w słowie wstępnym podkreślił rolę przyrody w życiu człowieka.

– Każdy, który chodzi do lasu, ma kontakt z przyrodą, staje się patriotą i czuje pełną odpowiedzialność za ziemię – powiedział były Minister Środowiska.

Dodał, że dzięki polskiemu rolnikowi, który czuł przywiązanie do ziemi i nie chciał jej zwrócić okupantom, odzyskaliśmy niepodległość.

Prelegent poruszył także problem coraz liczniejszych ataków na Kościół katolicki, który jest nieodłącznym elementem polskiej kultury. Swoje przemówienie zakończył słowami: „Dopóki będziemy mieli rolnika, leśnika to na pewno Polska nie zginie”.

Pierwszy wykład wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. W prelekcji pt. „Integralność wsi fundamentem suwerenności państwa” mówił, że wieś w nauczaniu społecznym Kościoła stanowi jeden z fundamentów suwerennego państwa.

Ksiądz Profesor podkreślił, że państwo polskie powinno uwolnić rolnictwo najbardziej naturalne i ekologiczne. Powinno także doszkalać Polskich rolników co miałoby przełożenie na zdrowie społeczeństwa, ponieważ to rolnik odżywia cały naród. Zwrócił też uwagę na trud pracy rolników.

– Praca na roli niesie ze sobą niemałe trudności, jak stały i wyczerpujący wysiłek fizyczny, który wymaga hartu ducha i ciała, ale znikoma troska o wieś ze strony państwa (…) sprawia, że wielu ludzi na wsi wątpi w sensowność takiego heroizmu – dodał ks. prof. Tadeusz Guz.

Następnym prelegentem był profesor dr hab. Grzegorz Kucharczyk, który wygłosił wykład pt.: „Historyczna rola wsi w bytowości państwa” . Podkreślał jak ważny jest Kościół Katolicki oraz wieś dla istnienia i przetrwania państwa polskiego. Prelegent wspomniał również ważne wydarzenia historyczne, m.in. powstanie wielkopolskie i kształtowanie się niepodległej Rzeczpospolitej.

Kolejnym gościem był poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, który wygłosił prelekcję pt.: „Przywiązanie do Kościoła katolickiego i polskiej ziemi podstawą tożsamości i bytu narodowego”. Zaznaczył, że Polska zawsze była krajem Maryi ponieważ król Jan Kazimierz w Jasnogórskich Ślubach Narodu ogłosił ją królową Polski.

Prelegent podał też przykład Cudu nad Wisłą, gdzie mogliśmy doświadczyć cudownej opieki Nieba nad Polską. Dodał, że centrum kultury Polski obraca się wokół wiary katolickiej i Kościoła. Stwierdził też, że dla Polaków ważne są przede wszystkim wartości niematerialne takie jak wiara, honor, wierność danemu słowu, patriotyzm, zdolność do poświęceń, szanowanie kobiet, a także szacunek do innych kultur.

– Siła która wiąże nas w naród to wiara – powiedział poseł Dariusz Bąk.

Poseł poruszył także temat ataków na Kościół.

– Atakowane są nasze wartości, bo bez nich kierunek naszego życia staje się niejasny, dlatego Kościół Katolicki jest niszczony – wyjaśnił Prelegent.

Podkreślił też rolę rodziny, ponieważ w niej młody człowiek kształtuje swój charakter.

– W Polskim domu dziecko poznaje wartości centralne, to właśnie tam powstają bohaterowie ojczyzny – powiedział Dariusz Bąk.

Wspomniał przy tym o polskich bohaterach, którzy zginęli za wiarę, m.in. o św. o. Maksymilianie Marii Kolbe. Swój wykład zakończył pierwszym wersem hymnu, będącym zarówno tytułem konferencji:

– Jeszcze Polska nie zginęła! – powiedział, dając do zrozumienia, że pomimo usilnych starań wrogów naszej suwerenności, Polska istnieje i o swoją wolność walczy.

Kolejnym prelegentem był Dariusz Sobków, ambasador tytularny przy UE. Wygłosił on wykład na temat: „Powołanie do służby publicznej w dobie współczesnej na przykładzie ochrony polskiej wsi i polskich lasów”. Poruszył między innymi temat wycinki lasów oraz tego jaki kierunek obrała gospodarka leśna po odsunięciu Ministra Jana Szyszko.

– Leśnik jak robi wycinkę to wycina złe drzewo aby zasadzić nowe.(…). Co zrobiono teraz? Wycięto zdrowe drzewa – powiedział Dariusz Sobków.

Odniósł się także do innych problemów Polski, w tym do atakowania wiary katolickiej. W tym kontekście nawiązał do filmu „Kler”, szkalowania wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej oraz strajków o podłożu politycznym.

– Najważniejsza w powołaniu publicznym jest skuteczność – zaznaczył ambasador, porównując przy tym polityków do lekarzy. Mniej liczy się bowiem to, jak ktoś jest postrzegany, niż to, jak skuteczne są jego działania powiedział były Ambasador tytularny przy UE.

Ostatnim prelegentem pierwszej części konferencji był prof. Paweł Piątkiewicz, którego wystąpienie nosiło tytuł: „Kliniczne implikacje nieprawidłowego odżywiania”. W swojej prelekcji poruszył między innymi problem otyłości, będącej źródłem innych schorzeń.

– Żyjemy w czasach nadmiaru kalorii.(…) Człowiek wcześniej rozwijał się na bazie niedoboru pokarmowego – wyjaśnił.

Przyczyną wielu chorób jest dodatni bilans kaloryczny. Otyłość, choroby układu krążenia skutkują zawałami serca, udarami mózgu. Profesor mówił jak możemy obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne (BMI) oraz powiedział jaki współczynnik należy mieć.

– W Polsce mamy 3 mln chorych na cukrzyce. Jak porównać nas z Czechami, Słowacją, Litwą, Polska przoduje – zaznaczył prof. Paweł Piątkiewicz.

Dodał, że należy unikać fast foodów ponieważ wtedy gromadzimy wiele pustych kalorii, ponieważ nie mają one wartości odżywczych. W fast foodach jest także wiele tzw. tłuszczów trans i innych związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia. Polecił aby rozsądnie wybierać produkty w sklepach, aby były one jak najmniej przetworzone. Dodał, że należy również czytać skład zakupionych produktów.

– A co najważniejsze dbajmy o zdrowe nawyki żywieniowe naszych dzieci – zakończył swoją wypowiedź profesor Piątkiewicz.

Drugą część konferencji otworzył panel dyskusyjny poświęcony gospodarstwom rodzinnym. Przewodniczył mu prof. Jan Szyszko.

Podczas spotkania jako pierwszy głos zabrał Andrzej Śniegula, który podjął problem małoobszarowych gospodarstw rodzinnych jako szansy dla polskiej wsi. W wykładzie skupił się szczególnie na chowie owiec.

Prelekcję rozpoczął od zwrócenia uwagi na częstotliwość występowania obrazu owcy w kulturze i literaturze, m.in. w Biblii. Podczas swojej prezentacji przedstawił on sytuację rozwoju pogłowia owiec oraz ich rozmieszczenie w naszym kraju. Przybliżył również obecną sytuację występowania użytków zielonych w Polsce.

Prelegent wskazał na pozytywy hodowli owiec, wyodrębnił on wysoką ocenę pod względem selektywności wypasu a także niską ilość poziomu przygryzania.

Gość przedstawił trzy propozycje gospodarstw, które stoją na wysokim poziomie: gospodarstwo rodzinne samowystarczalne, gospodarstwo rodzinne mieszane oraz gospodarstwo rodzinne dwuzawodowe. W trakcie jego wystąpienia była mowa również na temat problemów w rozwoju rynków lokalnych.

Kolejne wystąpienie, noszące tytuł: „Hodowle zwierząt futerkowych – miejsca pracy i ekologia” wygłosił inż. Szczepan Wójcik. Na początku swojej prelekcji zaznaczył że istotnym aspektem jest wzięcie odpowiedzialności za hodowlę zwierząt oraz ekologię, jako klucz do sukcesu i osiągnięcia określonych celów.

Prelegent mówił o wysokiej jakości polskiej infrastruktury, a także przedstawił sytuację i pozycję Polski na rynku światowym. Zaznaczył on również, że wszelkie instytucje odpowiedzialne za rozwój polskiego handlu oczekują zrozumienia, ponieważ gdy tego nie otrzymają, wieś stanie się miejscem tylko i wyłącznie rekreacyjnym. Inżynier podkreślił, że w każdym biznesie ważne są chrześcijańskie zasady, zgodne z Pismem Świętym. Swoje wystąpienie zakończył następującą puentą:

– Jeżeli w życiu udało Ci się więcej niż innym, zbuduj dłuższy stół, a nie wyższy płot – zacytował ludowe przysłowie inż. Szczepan Wójcik.

Ostatnie wystąpienie w pierwszym panelu dyskusyjnym dotyczyło e-handlu, podczas którego prowadzący zaznaczył iż to właśnie e-handel pozwoli na rozpowszechnienie polskich produktów, które są nie tylko najlepsze pod względem jakości ale również przystępne dla obywateli pod względem cen.

Wystąpienie to było odpowiedzią na pytanie dlaczego e-handel jest tak bardzo ważny? Prelegent opierając się na danych powiedział, że w ciągu kolejnych lat aż 40% towarów będzie kupowanych przez internet.

Drugi panel konferencji, którego prowadzącym był minister Paweł Sałek, rozpoczął się wystąpieniem pod tytułem: „Wieś i jej rola dla człowieka i przyrody”. Temat ten podjął prof. Lech Płotkowski, który przedstawił problem lasów na terenach wiejskich. W swojej prezentacji przedstawił on postrzeganie lasów z perspektywy gospodyń i gospodarzy.

Przywołał wywiady, które zostały przeprowadzone z osobami zajmującymi się uprawą roli. Ukazał stosunek do lasu jako do otoczenia, krajobrazu oraz korzyści, a także niedogodności płynących z racji jego sąsiedztwa.

Z przedstawionych wypowiedzi profesor wysnuł wniosek, że las z punktu widzenia mieszkańców jest nieodłącznym elementem ich życia, a oni sami są bardzo do niego przywiązani.

– Każdy lubi drzewa i… nie cierpi biznesmenów – podsumował Prelegent, cytując cenionego w kręgach leśników amerykańskiego uczonego.

Zwrócił się przy tym do leśników, by potrafili znaleźć równowagę między lasem a gospodarką, by ludzie postrzegali ich jako przyjaciół przyrody, nie zaś jako bieznesmenów.

Prof. dr hab. Wanda Olech podjęła z kolei temat dotyczący łowiectwa. W prelekcji pod tytułem: „Łowiectwo dla polskiej wsi – wieś dla łowiectwa” wyjaśniła czym jest łowiectwo i jakie współcześnie wynikają z niego problemy.

Mówiła, że łowiectwo to działalność przyrodnicza. Podkreśliła również, że są to działalność proprzyrodnicza, która służy przyrodzie i jej broni. Prelegentka poruszyła także kwestię roli myśliwych w rolnictwie oraz zwróciła uwagę na pełną synergię w tym zakresie.

– Myśliwy patrząc na powierzony gatunek, będzie dbał o to, żeby on istniał dalej – mówiła Profesor.

Ostatnią prelekcją był referat inż. Mariusza Zalejskiego, noszący tytuł: „Psy myśliwskie częścią polskiej tożsamości i dziedzictwa kulturowego”. Prowadzący prezentację przedstawił obecność psów u znanych artystów jak Jan Matejko, Kossakowie czy Julian Fałat. Mówił również o psie jako towarzyszu człowieka, bowiem zwierzę to pomaga człowiekowi i towarzyszy mu od wieków.

Podczas swojego wystąpienia inż. Mariusz Zalejski powiedział, że w imię bliżej nieokreślonych wartości, jakimi atakuje nas współczesny świat, nie możemy zniweczyć pracy naszych przodków.

Konferencja została podsumowana przez ministra prof. dr. hab. Jana Szyszko, który stwierdził, że obrona wsi to obrona religijności, państwowości oraz bezpieczeństwa żywności.

Powinniśmy znać mentalność kręgów kulturowych, zaś dyplomacja powinna odegrać dużą rolę w reprezentacji polskiej gospodarki i przemysłu rolnego, wyzbywając się w pierwszej kolejności etosu kupczenia – powiedział Profesor.

Na zakończenie Minister stwierdził, że polskiej wsi potrzebne są godne warunki do życia, w których powinny być warunki do rozwoju polskiego przemysłu. Reasumując wszystkie wystąpienia Minister mocno podkreślił, że zrównoważony rozwój to nic innego jak czynienie sobie ziemi poddaną. Profesor zaprosił wszystkich zgromadzonych na Marsz św. Huberta oraz wspólną Eucharystię, które odbędą się 18 maja br. na placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Na zakończenie głos jeszcze zabrał o. dr Tadeusz Rydzyk CsSR– Rektor Założycie WSKSiM, który podziękował wszystkim prelegentom i obecnym gościom za obecność. Zaznaczył, powtarzając za św. Janem Pawłem II, że nigdy nie wolno się poddać.

– Należy trzymać z Bogiem i narodem – mówił Rektor-Założyciel WSKSiM.

Całość podsumował o. dr Zdzisław Klafka CsSR, który powiedział, że nikt nie rozumie Eucharystii tak doskonale, jak prawdziwy rolnik. Zaznaczył także, że praca na wsi jest współpracą ze Stwórcą i pracą, która kształtuje człowieka, a także pozwala mu godnie żyć.

Była to już trzecia konferencja, która poruszała temat polskiej wsi. Pierwszy raz odbyła się 3 lata temu na stulecie objawień Fatimskich. Zgromadziła wtedy liczne grono zainteresowanych.

Maria Trybuła, Katarzyna Janik
Zespół Prasowy