Jolanta Pieniążek – Prezydent Edward Raczyński: autorytet Polski w Zjednoczonym Królestwie

Jolanta Pieniążek swoje wystąpienie poświęciła wybitnej postaci z historii Polski – Edwardowi Raczyńskiemu, prezydentowi na uchodźctwie.
Prelegentka zaznaczyła, że Edward Raczyński żył aż 102 lata (1891-1993) i był autorytetem zarówno Polski, jak i Wielkiej Brytanii. Jolanta Pieniążek podkreśliła, że temat jej wystąpienia został sformułowany dość przewrotnie, bo przecież do 1918 r. Polski nie było na mapie.

On był autorytetem i on ten autorytet Polski wykuwał i potem ciągle go podsycał

mówiła pani Pieniążek.

Dodała, że szukamy obcych wzorców, a nie znamy rodzimych: „Cudze chwalicie…”. My szukamy wzorców gdzie indziej, mając swoje wzorce. To jest przecież bardzo bolesne.
Prelegentka z Wielkiej Brytanii zaznaczyła, że w życiu Edwarda Raczyńskiego ogromną rolę odegrała matka – Róża z Potockich. To ona nauczyła go, jak żyć.
Jolanta Pieniążek zwróciła też uwagę na osobowość prezydenta:

Uważano go za idealnego podwładnego, idealnego współpracownika i przełożonego. Ciągle powtarza się słowo idealny