Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński w dziejach współczesnej Polski

      wyklad - K.Czuba
      wyklad - Z.J. Zdybicka