Kobieta w Unii Europejskiej a kultura i tradycje narodowe (4.03.2006)

  • dr n. med. poseł Urszula Krupa, deputowana do Parlamentu Europejskiego Sprawozdanie z pracy Komisji Kobiet i Równouprawnienia z uwzględnieniem wizerunku współczesnej kobiety w UE
  • prof. dr hab. Ludwika Sadowska I Katedra Pediatrii AM we Wrocławiu Rola kobiety w kształtowaniu więzi interpersonalnych
  • red. Ewa Polak Pałkiewicz Przemiany modelu kobiety w ostatnich 10 leciach
  • dr Urszula Dudziak Instytut Nauk o Rodzinie KUL Planowanie rodziny – szansa czy zagrożenie kobiety. Współczesne trendy w UE
  • lek. med. Hanna Wujkowka, doradca premiera RP ds. rodziny Szanse i zagrożenia dla zdrowia współczesnej kobiety w UE
  • ks. bp dr Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP Posłannictwo kobiety w życiu społecznym
  • Gerard Batten, deputowany do Parlamentu Europejskiego – Wielka Brytania
  • Bas Belder, deputowany do Parlamentu Europejskiego – Holandia
  • Patric Louis, deputowany do Parlamentu Europejskiego – Francja
  • Bogusław Rogalski, deputowany do Parlamentu Europejskiego – Polska