„Współczesne kompetencje medialne” to tytuł konferencji medioznawczej, która odbyła się 8 kwietnia br. w Rzeszowie. Organizatorem był Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja organizowana była po raz szósty.

Przedmiotem naukowej dyskusji były współczesne kompetencje medialne. Brali w niej udział medioznawcy i politolodzy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. W konferencji wzięli udział prelegenci nie tylko z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu reprezentowała dr Karolina Dziewulska-Siwek. Wykładowczyni zaprezentowała referat pt. „«Medialność» jako kompetencja komunikacyjna współczesności”. W swoim wystąpieniu powiedziała, że medialność to nie tylko umiejętność rzeczników prasowych, polityków czy osób sprawujących kierownicze stanowiska, ale coraz częściej merytorycznych pracowników. Wpływa na to wielość i różnorodność stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych i portali internetowych. To one zapraszają ekspertów do udzielania komentarzy w różnych kwestiach i problemach. Zaznaczyła, że tajemnica medialności tkwi w rozumieniu mediów oraz odpowiedniego nastawienia do nich, a także sprawności językowej i naturalności zachowania.