PROGRAM

18 listopada 2017
Miejsce: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
ul. Droga Starotoruńska 3

9:00 – 9:30 Rejestracja
moderator: Krzysztof Losz
9:30 – 10:00 Powitanie gości
Minister Środowiska prof. Jan Szyszko
JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego –
dr inż. Krystian Szczepański
10:00 – 10:20 Działanie Komitetu Sterującego w zakresie realizacji krajowego programu
ochrony powietrza „Czyste powietrze” – Paweł Sałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)
10:20 – 10:40 Postrzeganie smogu przez społeczeństwo – Piotr Zacharski (IOŚ-PIB/KOBIZE)
10:40 – 11:00 Wymogi emisyjne dla wytwórców ciepła wynikające z polityki środowiskowej
UE w ramach poprawy jakości powietrza – Krzysztof Melka (doradca Ministra Środowiska)
11:00 – 11:20 Emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w miastach – prof. Zdzisław Chłopek (IOŚ-PIB/KOBIZE)
11:20 – 11:40 Ochrona powietrza w planowaniu przestrzennym – Jolanta Pawlak
11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:20 Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w źródłach małej mocy – możliwości ich ograniczania – Krystyna Kubica (IOŚ-PIB/KOBIZE)
12:20 – 12:40 Prognoza zanieczyszczeń powietrza dla Polski – Paweł Durka (IOŚ-PIB)
12:40 – 13:00 Rola KOBIZE w obszarze jakości powietrza – Paweł Mzyk (IOŚ-PIB/KOBIZE)
13:00 – 13:30 Zakończenie konferencji. Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Studiów Podyplomowych „Ekologia i Zarządzanie”
13:30 – 14:30 Lunch