„Koniec dziennikarstwa, jakie znamy”

Jeszcze nigdy tak niewiele medialnych organizacji nie decydowało o tym, o czym dowiaduje się tak wielu. […] Oto Facebook staje się głównym źródłem informacji, detronizując stacje telewizyjne, a w pełni zautomatyzowany Google News, największy na świecie agregator wiadomości z serwisów informacyjnych, jest uznawany za bardziej godny zaufania niż owe serwisy. […] Jan Kreft, autor cenionych publikacji z zakresu analizy nowych mediów, podejmuje w swojej monografii temat niezwykłej wagi, a jednocześnie słabo dostrzegany problem współczesnych mediów informacyjnych – kwestę gromadzenia i udostępniania materiałów internetowych typu dziennikarskiego. Problematyka agregatorów podjęta w niniejszej pracy jest jeszcze niemal niedostrzegana w światowej literaturze medioznawczej, a w polskiej – praktycznie nieobecna. Książka Jana Krefta stanowi pierwsze obszerne i wielowątkowe studium tej problematyki.