Szanowni Studenci! Szanowne Studentki!

W nawiązaniu do warsztatu zorganizowanego w ramach konferencji #visualization, Związek Cyfrowa Polska – partner wydarzenia – zaprasza do udziału w konkursie dla słuchaczy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

By wziąć w nim udziału należy przygotować pracę na jeden z poniższych tematów:

  • Temat 1: Miejsce mediów w nowym cyfrowym świecie
  • Temat 2: Cyfrowa równowaga w świecie mediów i kultury. Jak pogodzić interesy twórców z cyfrowymi modelami konsumpcji kultury?

Formuła pracy jest dowolna. Może to być artykuł, wywiad, materiał wideo. Ale nie tylko. Liczy się przede wszystkim kreatywność. Nagrodzone zostaną dwie najlepsze prace.

Na zwycięzców czekają nagorody w postaci tabletów. Prace prosimy przesyłać do dn. 24 czerwca na adres konkurs@cyfrowapolska.org

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, wydział WSKSiM w Toruniu oraz dane kontaktowe.

Życzę powodzenia!

/-/ Michał Kanownik

Prezes Związku Cyfrowa Polska

Skład jury:

Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska
Marcin Olender, Związek Cyfrowa Polska
dr Krystian Chołaszczyński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Mateusz Kaleta, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Regulamin konkursu