14 grudnia 2017 r. (czwartek)

09:00 Rejestracja uczestników
10:00 Otwarcie konferencji
prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o. dr Zdzisław Klafka – Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
10:10 Wprowadzenie
Koncepcja społeczeństwa i państwa w katolickiej nauce społecznej jako kontekst problemu ubezpieczeń społecznych
ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
10:30 Potrzeba zabezpieczeń społecznych w życiu człowieka
prof. Andrzej Mielczarek, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
10:50 Współczesne wyzwania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
prof. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
11:10 dyskusja
11:30 przerwa kawowa, możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej
13:30 lunch
14.30 Prawa emerytalno-rentowe w Unii Europejskiej. O czym pamiętać wyjeżdżając za granicę.
Aneta Pochylska – Główny specjalista , Departament Rent Zagranicznych,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
14:50 Podleganie ubezpieczeniom społecznym w wymiarze europejskim. W którym państwie członkowskim należy płacić składki.
Ewa Kosowska – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
15:10 Zasady koordynacji zasiłków z tytułu choroby
w Unii Europejskiej . O czym pamiętać wyjeżdżając za granicę.
Agnieszka Ślązak – Wicedyrektor Departamentu Zasiłków, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
15:30 dyskusja
15:50 podsumowanie konferencji