„Święty Jan Paweł II skłaniał głowę przed dostojeństwem uniwersytetu” – powiedział ks. bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, w prelekcji wygłoszonej podczas XIII Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki” ku czci śp. JEm. ks. kard. Zenona Grocholewskiego w murach WSKSiM.

Ks. bp Ignacy Dec przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na dziedzińcu KUL w 1987 roku: „Pamięć tego, czym jest uniwersytet, Alma Mater, noszę wciąż żywą; nie tylko pamięć, ale i poczucie długu, który należy spłacać całym życiem”. Ks. bp Ignacy Dec zaznaczył, że w swoim bogatym nauczaniu św. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o uniwersytecie w kontekście jego zadań i misji, jakie winien pełnić w kulturze i społeczeństwie.

Odnosząc się do misji uniwersytetów, wskazał na jej cztery funkcje. 

– Refleksja nad papieskim nauczaniem św. Jana Pawła II pozwala nam skupić misję wokół czterech podstawowych funkcji, jaką powinien pełnić uniwersytet. Są to: funkcja naukowo-badawcza, filozoficzno-światopoglądowa, pedagogiczno-wspólnotowa oraz kulturotwórczo-społeczna – wskazał duchowny.

Ks. bp Ignacy Dec przedstawił główne zadanie uniwersytetu w odniesieniu do nauczania papieża Polaka.

– W przemówieniu wygłoszonym 8 czerwca 1997 roku w kolegiacie św. Anny w Krakowie, Jan Paweł II mówił: „Powołaniem każdego uniwersytetu jest służba prawdzie, jej odkrywanie i przekazywanie innym. Człowiek ma żywą świadomość, że prawda jest poza i ponad nim samym. Człowiek prawdy nie tworzy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy jej wytrwale szuka. Poznanie prawdy tworzy jedyną w swym rodzaju duchową radość” – przypomniał biskup senior diecezji świdnickiej.

Duchowny zaznaczył, że św. Jan Paweł II podejmował przede wszystkim temat uniwersytetów katolickich.

– Uniwersytet Katolicki stanowi część tradycji sięgających samych początków instytucji uniwersytetu. Jawi się on niezmiennie jako jedyny w swoim rodzaju ośrodek twórczej pracy i promieniowania wiedzy służąc dobru ludzkości – przywołał wizję przedstawioną w Konstytucji Apostolskiej  o uniwersytetach katolickich Ex Corde Ecclesiae.

Biskup wskazał na cele i posłannictwa uniwersytetu katolickiego, które zostały wyznaczone przez paradygmat naukowy średniowiecznych wszechnic.

– Uniwersytet Katolicki ze względu na swój charakter uniwersytecki jest wspólnotą akademicką, która działając w sposób ściśle naukowy i krytyczny, przyczynia się do ochrony i postępu ludzkiej godności oraz dziedzictwa kulturowego poprzez prace badawcze i nauczanie – podkreślił.

Duchowny zaznaczył też, jaki powinien być charakter uniwersytetu w myśli św. Jana Pawła II.

Wierny ideałowi klasycznemu i ze swej natury otwarty dla wszystkich oraz nastawione na kultywowanie każdej formy wiedzy  – podkreślił za papieżem Polakiem biskup senior diecezji świdnickiej.

Artykuł podsumowujący dwa dni kongresu znajduje się tutaj.

Kamil Michalec

Zespół Prasowy