Mecenat Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

Słowo rektora-założyciela

Z serca Bóg zapłać za mecenat nad naszą Uczelnią, za życzliwość, modlitwę, inspiracje i dobro płynące z Państwa strony w kierunku naszej Uczelni.

Chyba znamy powiedzenie: „Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci i młodzież”. To oni, dobrze uformowani, będą nieśli to, co najlepsze w kształtowaniu Ojczyzny i świata.

Pamiętamy z historii sytuacje, gdy Polska upadała na skutek słabości jej obywateli. Myślący o niej zakładali dobre szkoły, by dzięki wykształconym i dobrze wychowanym obywatelom odrodzić Ojczyznę. I odrodzili ją – wydała wielu bohaterów i świętych – aż do największego Polaka Jana Pawła II. Taka jest też logika powstania Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.

Wierzę, że z tej Uczelni wyjdą ludzie kochający Pana Boga, Ojczyznę, gotowi poświęcić się dla dobra kraju. Widzę już naszych absolwentów na odpowiedzialnych stanowiskach, służących Panu Bogu i ludziom. Widzę, jak rosną do coraz większej odpowiedzialności.

Może znajdą się ludzie, którzy widzą sens kształcenia i formowania młodzieży z myślą o lepszej przyszłości Ojczyzny, którzy zechcieliby zostać mecenasami tej Uczelni. Zapraszam i uprzejmie proszę o szukanie takich osób.

Bóg zapłać tym wszystkim, dzięki którym możemy pomóc choć części ubogim studentom przez danie stypendiów motywacyjnych. Pomagając młodzieży Uczelni, pomagamy w dziele budowania lepszej Ojczyzny, Bożego Królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości, pokoju i radości w Duchu Świętym.

o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, Założyciel AKSiM

o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR

Konto stypendialne AKSiM

Akademii Kultury
Społecznej i Medialnej
ul. św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

Bank Pocztowy
Oddział w Toruniu
ul. Chełmińska 13
87-100 Toruń

nr rachunku:
13 1320 1120 2565 2484 2000 0005
IBAN PL 13 1320 1120 2565 2484 2000 0005
BIC/SWIFT-POCZPLP4