Media od kuchni Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media w Mielcu

We wtorek 20.03. br. w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży „Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media”. Warsztaty przeprowadzili wykładowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: redaktorzy, dziennikarze, montażyści oraz operatorzy z Radia Maryja i Telewizji TRWAM. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele mieleckich szkół ponadgimnazjalnych.

   Wśród szkół obecnych na zajęciach znaleźli się przedstawiciele :  Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół im. Prof. Groszkowskiego oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

   Na warsztatach medialnych zostały poruszone tematy dotyczące języka obrazu, światła, cienia oraz dźwięku. Pierwszą częścią wykładów obejmowała kwestię budowy materiałów audiowizualnych. Uczestnicy mogli poznać zasady realizacji obrazu oraz funkcje operatora kamery. Młodzież mogła przekonać się o wielkim wpływie obrazu na odbiorcę. Media poprzez narzucenie obrazów i treści kształtują opinię odbiorców.

W kolejnym bloku, młodzież poznawała język dźwięku. Uczestnicy mogli przekonać się o roli manipulacji głosowej obecnej w mediach. Kolejnym zagadnieniem poruszonym na warsztatach było światło i cień. Na głównym ekranie pojawił się krótki filmik humorystyczny. Miał on przedstawić uczestnikom rodzaj sklejki montażowej. Służyło to między innymi temu, aby podkreślić, że od liczby różnych ujęć zależy jakość sklejki.

Ostatnią częścią warsztatów były warsztaty prasowe. Uczestnicy mogli przekonać się co naprawdę oznacza perswazja, propaganda, informacja, opinia czy manipulacja. Młodzież poznała również tajniki pisania informacji prasowych.

Podczas całych warsztatów została wyłoniona 11-osobowa grupa młodzieży do tzw. Spec Grupy. Byli to przedstawiciele różnych szkół mieleckich. Do nich należała obsługa medialna całego wydarzenia. Zwieńczeniem całości warsztatów było zaprezentowanie stworzonych przez uczestników materiałów prasowych, radiowych oraz telewizyjnych.

Natalia Lolo, Wioletta Kilian – tekst / Justyna Majdak

 

 

 

 

Media od kuchni Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media w Mielcu