„Media w dialogu. Mury czy mosty”

Z okładki:

Dialog w mediach i poprzez media inspiruje i wzmacnia wszelkie procesy integracyjne, służy integralnemu rozwojowi człowieka i budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Komunikowanie medialne może jednak dezintegrować, rodzić konflikty, tworzyć i umacniać podziały, wyzwalać nienawiść.

Autorzy prezentowanych w publikacji artykułów z jednej strony starają się badawczo odkrywać pozytywne zjawiska, diagnozować pozytywne trendy i pokazywać szczegółowe aspekty pozytywnej roli mediów w promocji prawdziwego dialogu; z drugiej – nie pomijają badawczo wstydliwej roli mediów zaangażowanych w różnej skali w procesy dezintegracji.