Media w kulturze (1.12.2001)

JM Rektor o. Tadeusz Rydzyk CSsR – Media w nauczaniu Kościoła
prof. dr hab. Henryk Kiereś – Postmodernizm we współczesnej kulturze
red. Dariusz Drążek – Radio Maryja na tle systemy medialnego w Polsce
Maria Joanna Gondek – rozwój mediów a globalizacja
red.Paweł Pasionek – manipulacje sondażami w mediach