Międzynarodowe spotkanie uczestników prestiżowego projektu RIPEC!

Dnia 23 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie uczestników międzynarodowego partnerstwa w ramach projektu RIPEC, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Sześć europejskich uczelniach bierze udział w tym prestiżowym projekcie:

-Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska)
-Scuola Superiore Carolina Albasio (Włochy)
-Universidad de Cádiz (Hiszpania)
-Università degli Studi della Tuscia (Włochy)
-Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy)
-Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja)

Projekty partnerstwa strategicznego, pod patronatem programu Erasmus+, mają bardzo prestiżowy charakter.
W ramach programu Erasmus+, toruńska uczelnia zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).

RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.

Podczas bieżącego spotkania omówiono chociażby kwestie związane z upowszechnieniem kwestionariuszy dla osób dotkniętych pandemią w procesie realizacji projektów mobilnościach. Wielu studentów, pracowników, czy przedstawicieli uczelnianych administracji ucierpiało w wyniku niemożności wyjazdu na studia, praktyki, szkolenia czy wykłady do innych jednostek zagranicznych. Z tego powodu zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach, których celem jest poznanie skali kryzysu europejskich mobilności w szkolnictwie wyższym oraz znalezieniem sposobów reagowanie na przeciągający się kryzys pandemiczny.

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełniania kwestionariuszy – zajmie to tylko kilka minut a pomoże w ogólnoeuropejskim badaniu:
1. Link for “Questionnaire for Erasmus Students Community”
a. https://forms.gle/C5LY8poMh4CexGwh6
2. Link for “Questionnaire for Teaching Staff”
a. https://forms.gle/yyx1HB7hEEo4W59w8
3. Link for “Questionnaire for Administrative Staff”
a. https://forms.gle/bXowdWsWrLSty23j9

W imieniu WSKSiM uczestnikami byli współkoordynatorzy projektu: dr Krystian Chołaszczyński oraz mgr Mateusz Kaleta.
Zachęcamy do śledzenia poczynań członków projektu na profilu na portalu Facebook oraz na dedykowanej stronie: https://www.ripec-project.eu/.