Międzynarodowy Kongres POMOC POLAKÓW W RATOWANIU ŻYDÓW

Zakończył się Międzynarodowy Kongres Przywracania pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej: „Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”. Honorowym gościem spotkania była pani Chava Nissimov z Izraela – autorka książek o osobistym doświadczeniu wojny i cudownym ocaleniu od zagłady hitlerowskiej. Jako trzyletnia dziewczynka została uratowana przez rodzinę Walczaków i dziś daje świadectwo prawdzie o zaangażowaniu Polaków w udzielanie pomocy Żydom.

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał Rektor-Założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, o. dr Tadeusz Rydzyk, który w swoim wystąpieniu przypomniał etapy budowy Kaplicy Pamięci w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli m.in.: Wojciech Kolarski (Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP), Beata Kempa (minister-członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), Jan Dziedziczak (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych), Michał Sobelman (przedstawiciel Ambasady Izraela w Polsce), dr Jarosław Szarek (Prezes Instytutu Pamięci Narodowej), Iwona Michałek, Jan Krzysztof Ardanowski (posłowie na Sejm), Józef Remlau (wicewojewoda kujawsko-pomorski), ks. dr Paweł Rytel-Andrianik (rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski).

W liście do uczestników Kongresu Prezydent Andrzej Duda zaznaczył: „Chcę podziękować całej społeczności akademickiej i władzom WSKSiM za podjęcie tej inicjatywy”. Pomysł organizacji wydarzenia to efekt przemyśleń na temat konieczności rzetelnego uporządkowania wiedzy o pomocy Polaków w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej oraz reakcja na niesłuszne oskarżenia naszego narodu o obojętność wobec sprawy żydowskiej w latach 1939-1945.

Słuchacze byli poruszeni świadectwem pani Chavy Nissimov, pani Jadwigi Pucyk z Siedlec i wywiadem przeprowadzonym z panią Elżbietą Kozak. Po spotkaniu modlono się w Kaplicy Pamięci. W Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odprawiono też Mszę Świętą w intencji Polaków zamordowanych za udzielanie pomocy Żydom oraz za wszystkie ofiary niemieckiej i rosyjskiej okupacji. Przewodniczył jej ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, który w kazaniu podkreślił wagę dwóch podmiotów stanowiących podstawę ludzkości i tożsamości – miłość oraz pamięć.

Kongres zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Patronat nad wydarzeniem objął Ośrodek Debaty Międzynarodowej.  Do końca listopada w budynku Uczelni przy ul. Starotoruńskiej można obejrzeć wystawę zdjęć zatytułowaną Samarytanie z Markowej. Jest ona formą wyrazu szacunku wobec heroicznej postawy rodziny Ulmów w czasie II wojny światowej.

(pomoc w zebraniu informacji: Natalia Kozielska)

Materiał wideo:

Materiał audio:

      4-szpytma

dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa IPN: Polacy zamordowani za ratowanie ludności żydowskiej – przykład rodziny Ulmów

      7-kozak

pani Elżbieta Kozak, świadek, (matka i bracia zostali zamordowani za ratowanie Żydów)

      8-berendt

prof. dr hab. Grzegorz Berendt: Ponad ludzkie wyobrażenie. O wkładzie małżonków Wołosiańskich z Drohobycza w dzieło ratowania Żydów podczas niemieckiej okupacji

      9-sandauer

dr Adam Sandauer: Świadectwo życia

      10-pawlowski

ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner, Izrael) – świadectwo

      12-klafka

o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM: zakończenie

      modlitwa

Modlitwa w Kaplicy Pamięci. Psalm 126 w języku polskim i hebrajskim

Zdjęcia (K. Stróżyk):