Mieszkanie dla absolwenta

Jesteś absolwentem studiów magisterskich WSKSiM? Pracujesz w Toruniu?
Spełniasz pozostałe kryteria?
Ubiegaj się o mieszkanie!