Minister Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – otwarcie

Minister Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, powitał zebranych i podziękował naszej Uczelni oraz Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Toruniu za zorganizowanie konferencji:

Cieszy mnie, że powołany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej działa tak prężnie, inspiruje do myślenia i służby Ojczyźnie

powiedział minister.
Dodał, że walka o interesy Polski w XXI w. to kultywowanie tego, co polskie:

To przede wszystkim przynależność do kultury, tradycji i języka, które kiedyś wybrali nasi przodkowie. Nasze zadanie to walka o dobre imię Polski. Odnosi się to do rodaków zarówno w kraju, jak i za granicą. Patriota to ambasador polskości.

Na zakończenie minister Jan Dziedziczak powiedział, że wiedza zdobyta na dzisiejszej konferencji pomoże nam promować Polskę na świecie.