Misja Naziemnych Telewizji Katolickich

Nowość :
Dariusz Drążek, Misja naziemnych telewizji katolickich w Polsce po 1989 roku na przykładzie Telewizji Trwam. Studium teologiczno-medialne, Wydawnictwo AKSiM, Toruń 2022

„Ukazanie misji katolickiej telewizji w Polsce po 1989 r. na przykładzie Telewizji TRWAM zakłada jako niezbędny warunek poznanie celów statutowych nadawcy. Obejmują one m. in. działalność naukową, kulturoznawczą, edukację religijną i społeczną oraz twórczość audiowizualną. (…) Zainteresowanie Kościoła mediami wynika z immanentnej natury misyjnej, z potrzeby przekazu wiary, promocji prawdy, dobra i piękna, obrony godności człowieka, włączania się w życie społeczne ludzi i uświęcanie świata, promowanie kultury zrozumienia i dialogu, rzetelnej informacji i godziwej rozrywki.” ( s. 172-173.)