Młodzież z ZSMEiE

Dziś w WSKSiM gościliśmy uczniów z Grupy Twórczej Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Uczniowie pod opieką Pani Lidii Dragon, nauczycielki religii, podjęli się nagrania filmu wzbogaconego animacjami na nadchodzący XXI Dzień Papieski. Uczniowie mieli sposobność zrealizować swoje nagrania w murach Uczelni wykorzystując m.in. mobilny greenscreen. Grupie Twórczej życzymy udanej produkcji.