Strona główna Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Celem głównym Projektu jest nabycie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania informatyki/dziennikarstwa i komunikacji społecznej przez 345 uczniów szkół (w tym 180 kobiet, 165 mężczyzn).

Działania projektowe doprowadzą do podniesienia umiejętności informatycznych oraz dziennikarskich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz techników. Potrzeba realizacji działań przewidzianych w projekcie podyktowana jest również koniecznością rozbudzenia w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

Dwa moduły - informatyczny lub dziennikarski

Wybierz co Cię interesuje i przez 8 dni zajmuj się tylko tym!

Informacje szczegółowe

Wzrost kompetencji uczniów w wieku 12-16 lat z województwa kujawsko-pomorskiego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Rozbudzenie w młodzieży ciekawości poznawczej, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

Aksjologiczny i społeczny rozwój młodego pokolenia.

Rozwinięcie twórczego myślenia, zainteresowań i pasji wśród młodzieży.

Zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości prowadzonych już zajęć.

MODUŁ INFORMATYCZNY

 • czas trwania: 8 spotkań po 6 godzin (łącznie 48 godzin),
 • forma zajęć: część teoretyczna (18 godzin); część praktyczna – w pracowniach komputerowych (30 godzin),
 • zajęcia przewidziane w programie szkolenia:
  1. Grafika komputerowa (łącznie 18 godzin);
  2. Programowanie to zabawa (łącznie 12 godzin);
  3. Świat reklamy (łącznie 10 godzin);
  4. Dobra komunikacja kluczem do sukcesu (łącznie 8 godzin);

MODUŁ DZIENNIKARSKI

 • czas trwania: 8 spotkań po 6 godzin (łącznie 48 godzin),
 • forma zajęć: część teoretyczna (22 godziny); część praktyczna (26 godzin).
 • zajęcia przewidziane w programie szkolenia:
  1. Warsztaty radiowe (łącznie 12 godzin);
  2. Warsztaty prasowe (łącznie 6 godzin);
  3. Warsztaty telewizyjne (łącznie 12 godzin);
  4. Świat reklamy łącznie 10 godzin);
  5. Autoprezentacja i komunikacja w zawodzie dziennikarza (łącznie 8 godzin).

Zgodnie z wytycznymi Projektów Unijnych dokumenty z kolorowymi logotypami muszą zostać wydrukowane w kolorze.

Dla wygody uczestników dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji monochromatycznej i w kolorze.

Tytuł projektu
Młodzi Odkrywcy na WSKSiM w Toruniu
Numer projektu
POWR.03.01.00-00-U194/17
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Cel główny projektu
Celem głównym Projektu jest nabycie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania informatyki / dziennikarstwa i komunikacji społecznej przez 345 uczniów szkół (w tym 180 kobiet, 165 mężczyzn).
Działania projektowe doprowadzą do podniesienia umiejętności informatycznych oraz dziennikarskich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz techników.
Potrzeba realizacji działań przewidzianych w projekcie podyktowana jest również koniecznością rozbudzenia w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.
Cel ten zostanie uzyskany do 01.08.2019 r.
 • Biuro Projektu
  ul. Św Józefa 23/35 p. 112
  87-100 Toruń
 • 566107134
 • mlodziodkrywcy@wsksim.edu.pl