Narodowy socjalizm w historiografii Republiki Federalnej Niemiec w latach 1986 – 2016

Dwanaście lat III Rzeszy położyło się głębokim cieniem na dziejach ubiegłego stulecia i wywołało trwające do dziś ostre spory uczonych niemieckich, anglosaskich, a także polskich o przyczyny tak długiego trwania reżimu. Do dziś stawiane są pytania o sekret niezwykłej popularności Adolfa Hitlera wśród społeczeństwa niemieckiego, a tym samym o siłę przyciągającą nazizmu. Wreszcie ciągle rozpatrywany jest dylemat, dlaczego naród niemiecki, stojący przecież na tak wysokim poziomie cywilizacyjnym i kulturalnym, poparł „zbrodniczego charyzmatyka” i pozostał lojalny wobec jego reżimu nawet wówczas, gdy militarna i ekonomiczna podstawa jego siły przyciągającej zaczęła się kruszyć. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie głównych tendencji rozwoju pisarstwa historycznego, wytworzonego przez historyków Niemiec Zachodnich i zjednoczonego RFN w latach 1986-2016 na temat systemu politycznego, gospodarczego, społecznego, ideologii oraz instytucji partyjno-państwowych III Rzeszy. Dyskusja niemieckich uczonych na temat fenomenu narodowego socjalizmu to długoletnia, żmudna, przede wszystkim samokrytyczna polemika z historią najnowszą, która jest i pozostanie niezwykle ważnym osiągnięciem kultury politycznej tego kraju.

Fragment opisu z tyłu książki