Niedziela z przyrodą

25 czerwca pani Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej działającego przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, uczestniczyła w Eco Pikniku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku.

Spotkaniu, które odbyło się pod hasłem „O przyrodę każdy dba”, towarzyszyły atrakcje przygotowane z myślą o całych rodzinach. Piknik był też okazją do przybliżenia  uczestnikom działalności Ośrodka oraz oferty dydaktycznej Uczelni.