Nienawiść w czasach internetu

„Nienawiść w czasach Internetu” to niezwykle aktualne opracowanie na ważny w kontekście współczesnych mediów i środków komunikacji temat. Autorka rozpatruje rolę hejterów w kształtowaniu przestrzeni komunikacyjnej, próbuje dociec źródeł hejtingu w strukturze i specyfice komunikowania się w sieci oraz nowym typie społecznej interakcji. Dokonuje także przeglądu najpopularniejszych form analizowanego zjawiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na charakterystyczne dlań fory językowe, tyle barwne, co zaskakujące zawartą w nich agresją, pogardą i nienawiścią. Monografia ta daje wgląd w niepokojący aspekt współczesnych form komunikacji, które zrodziła właściwa dla Internetu szybkość, anonimowość i bezpośredniość komunikacji oraz, na głębszym poziomie, zanik hierarchii.”

(opis z tyłu książki)