„Nieodkryty Dar”

Fragment Słowa wstępnego ks. bpa Wacława Tomasza Depo:

Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, którzy sięgną po tę kolejną książkę rozważań eucharystycznych, aby serdecznie podziękować Ks. Profesorowi Tadeuszowi Dajczerowi za ogromne zaangażowanie w służbę odkrywania Daru Eucharystii i przekazu wiary chrześcijańskiej. W czasach relatywizmu prawd i rozchwiania wartości opartych na Osobie i Dziele Jezusa Chrystusa, podkreślanie prawdy o rzeczywistej Jego obecności z nami i pośród nas – jest nie tylko nieocenione, lecz konieczne.