Niepodległość Cyfrowa. Elektroniczna komunikacja między państwem a obywatelem

W dniu 25 maja w życie wchodzi ustawa RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Z tej racji Instytut Pamięci oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zorganizowały konferencję na ten temat. Czy przesyłanie i gromadzenie danych jest bezpieczne?

Pierwszym prelegentem był Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk.

„Proces digitalizacji wykorzystujemy w transporcie i usługach pocztowych. Poczta Polska jest dobrze przygotowana na przesyłanie listów w formie elektronicznej. Nowoczesne technologie stosowane są również w transporcie. Inspekcja transportu drogowego poprzez nowoczesne techniki jest w stanie poinformować o czasie przejazdu samochodów oraz skontrolować zezwolenia na przejazdy. W 2024 roku nowoczesne technologie będą zapewniały bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. To jest jeden z naszych głównych priorytetów”.

Michał Woś – Wiceminister Sprawiedliwości, w swoim wystąpieniu przedstawił rejestry elektroniczne.

„Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym jest ukazywany dla dobra dzieci. Anonimowość sprawców przestępstw seksualnych, w tym przypadku odgrywa drugorzędną rolę. Co 4/5 osoba, która dopuściła się przestępstwa, popełnia go po raz drugi. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi również elektroniczny rejestr sądowy, który przede wszystkim dotyczy przedsiębiorców (…)  Trwa budowa Elektronicznego Biura Podawczego, który ma za zadanie wprowadzić komunikację internetową między państwem, a obywatelem”.

Paweł Majewski podczas swojej prelekcji mówił o przyszłym projekcie – elektroniczny dowód osobisty. Pozwoli on szybciej zidentyfikować osobę w placówkach zdrowia, co usprawni jej funkcjonowanie . Pozwoli również na szybką weryfikację obywateli.

Następnym prelegentem był Krzysztof Dzięcioł – Prezes Poczty Polskiej Usług Cyfrowych.

„Obchodziliśmy 6-lecie zarejestrowania spółki. Chcemy jako cyfrowe ramię Poczty Polski wesprzeć cyfryzację w systemie e-doręczeń. Stanowimy platformę, która oferuje usługi w Internecie. Oferujemy: neoznaczek z naszym obrazkiem, neopaczkę, neolist, wirtualną drukarkę oraz skaner. Poczta Polska zapewnia komunikację z wszystkimi obywatelami. Dociera również do tych, którzy nie funkcjonują w świecie wirtualnym. Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie oferować e-doręczenia dla każdego systemu informatycznego – w każdym miejscu i o każdej porze”.

Konferencja „Niepodległość Cyfrowa” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Cała inicjatywa odbyła się pod patronatem Poczty Polskiej, Banku Pocztowego oraz Grupy Poczty Polskiej – Envelo. W konferencji wzięło udział wielu znakomitych gości,  w tym Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro.