Warsztaty edukacyjne dla młodzieży „Nowe widnokręgi – zrozumieć media” odbyły się 20 listopada 2019 roku w Elblągu, w PWSZ. Rozpoczęły się o 9:00, a uczestniczyli w nich uczniowie z Zespołu Szkół Pijarskich, Zespołu Szkół Gospodarczych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, I i III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła podstawowa nr 12 im. Michała Kajki oraz Szkoła Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu.

Wydarzenie miało na celu przybliżenie młodym zagadnień związanych z mediami: z przekazem telewizyjnym, terminami medialnymi, głównymi cechami przekazu informacyjnego. Pierwszym punktem programu był „Świat dźwięku”, w którym prowadzący integrował się z widzami, a następnie modulował dźwięk nagrany podczas wywiadów z uczniami. Poruszył tematy częstotliwości radiowych, pokazał jak łatwo można zmanipulować odbiorcę poprzez edycję dźwięku, tłumaczył, jakie znaczenie ma układ pytania oraz w jaki sposób stworzyć utwór muzyczny.

Kolejnym punktem warsztatów był „Język obrazu”, z którego mogliśmy się dowiedzieć o podstawach przekazu telewizyjnego. Prowadzący wybrał kilku uczniów, którzy zademonstrowali sposób działania green screena . Uczestnicy zostali nagrodzeni możliwością odwiedzenia wozu transmisyjnego. Prowadzący tłumaczył, jak duże znaczenie ma sam obraz oraz zaprezentował, jak działa perspektywa na odbiorców. Po przerwie mogliśmy zobaczyć jak można zmienić wygląd za pomocą makijażu i oświetlenia.

Ostatnia część programu dotyczyła prasy. Mogliśmy poznać różnicę między manipulacją a perswazją, a także techniki pomocne w pisaniu dobrego artykułu.

Na zakończenie podsumowaliśmy wysiłek tzw. Spec Grup, które zostały nagrodzone upominkami od redakcji.

Uczniowie

      Materiał radiowy z Elbląga