O polityce historycznej w specjalnym numerze newslettera

Publikujemy elektroniczne wydanie newslettera redagowanego przez Zespół Prasowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W numerze streszczenia wystąpień prelegentów konferencji „Polityka historyczna państwa”, która odbyła się 30 marca z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej działającego przy Uczelni – w kolejności prezentacji materiału:

  • dra hab. Wojciecha Polaka,
  • Zbigniewa Rasielewskiego,
  • dra Jarosława Szarka,
  • dra Jana Wiśniewskiego,
  • Adama Hlebowicza,
  • dra hab. Waldemara Rozynkowskiego,
  • Grzegorza Jopkiewicza,
  • Leszka Żebrowskiego,
  • dra hab. Mirosława Golona.

Zapraszamy do lektury i galerii zdjęć!