Ks. bp Adam Lepa – współorganizator  sympozjum „Oblicza dumy Polaków” i autor wystąpienia Duma z bycia Polakiem w ujęciu Świętego Jana Pawła II – w rozmowie z o. Dawidem Wilczyńskim CSsR opowiada o współczesnych wymiarach polskiego patriotyzmu i powodach do dumy narodowej.