Oblicza iluzji (24.01.2003)

JM Rektor WSKSiM o. Tadeusz Rydzyk
JE ks. bp dr Adam Lepa Iluzja w mass mediach
dr Jerzy Kropiwnicki – Iluzje w gospodarce
prof. dr hab. Aleksander Krzymiński
Iluzje w polityce prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak
Iluzje w polityce poseł na Sejm RP, mgr inż. Bogdan Pęk