Oblicza polityki – 20.01.2007 (sobota) godz. 10:00

1) JM Rektor WSKSiM ks. dr Andrzej Ulaczyk – Wprowadzenie

2) o. prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec – Polityka realna i zmitologizowana

3) ks. bp. dr  Adam Lepa – Propaganda polityczna w mediach

4) prof. dr hab. Anna Raźny – Europa – Polska – Rosja

Paweł Kowal, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – UE – Polska – Wschód

Michał Krupiński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Solidarne Państwo szansą dla młodych polityków