Oblicza słowa 24.01.2009 (sobota) godz. 11:00

  • Wprowadzenie – JM Rektor – Założyciel WSKSiM, o. Tadeusz Rydzyk CSsR
  • Odpowiedzialność za słowo w ujęciau Jana Pawła II – dr hab. Krystyna Czuba
  • Słowo jako nośnik manipulacji – JE ks. bp dr Adam Lepa
  • Słowo w propogandzie politycznej – prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz

Dyskusja panelowa

Mity i manipulacje w przekazach inforamcyjnych o in vitro z udziałem

JE ks. abpa HenrykaHosera, SAC

  1. dra hab. Franciszka Longchamps de Berier

lek. Med. Macieja Barczentewicza

 

Podsumowanie

  1. dr Krzyztof  Bieliński  CSsR, Rektor WSKSiM