Oblicza zakłamania 30.01.2010 (sobota) godz. 10:00

  1. Wprowadzenie  – JM Rektor WSKSiM o. dr Krzysztof Bieliński CSsR
  1. Współczesna mitologia w mediach – JE ks. dr Adam Lepa
  1. Prawda w mediach według Jana Pawła II – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR
  1. Reklama słodkim kłmstwem – ks. dr Mirosław Nowosielski
  1. Ekonomia przekonań, czyli „ o nieopłacalności” prawdy – prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz
  1. Manipulacje w prawie mediów dr Joanna Taczkowska – Olszewska
  1. Oblicza zakłamania w mediach na przykladzie Włoch – ks. prof. Dario Vigano
  1. Mass media i manipulacja w USA: jak media podkopują znaczenie wartości katolickich             i konserwatywnych – Christine O’Donell
  1. Sondaże opinni pubicznej – narzędziem manipulacji  – prof. dr hab. Rafał Broda

Sondaże  (nad)używane narzędzie dyskursu publicznego? – dr Robert Szwed