Ogólnopolski Dzień Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Screenshot Livestream

Dnia 15 kwietnia 2021 r. miał miejsce Ogólnopolski Dzień Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas wydarzenia miała miejsce oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021–2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu już od wielu lat z powodzeniem uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej. Program Erasmus+ na stałe wpisał w charakter Uczelni. Wielu studentów, wykładowców oraz przedstawicieli kadry administracyjnej skorzystało z możliwości jakie daje ten europejski program.

Wśród gości tego wydarzenia online byli: dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności; Sophia Eriksson Waterschoot, Dyrektor ds. Młodzieży, Edukacji i Programu Erasmus+ w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury; Witold Naturski, p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dzięki dotychczasowym świetnym wynikom w realizacji procesu umiędzynarodowienia, również na lata 2021-2027 uzyskała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Karta ECHE).

W dzisiejszym wydarzeniu brał udział Pełnomocnik Ojca Rektora ds. współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Koordynator Programu Erasmus+: dr Krystian Chołaszczyński.

Erasmus+ to szansa – korzystajmy z tej okazji!!!