W Tygodniu Biblijnym – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej w murach WSKSiM

 

18.04.2018 w Polsce odbyły się diecezjalne etapy 22. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W każdej polskiej diecezji mają miejsce etapy diecezjalne XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Biorą w nich udział zwycięzcy wcześniejszych eliminacji, które odbyły się na poziomie szkolnym. Co roku w konkursie biblijnym organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” uczestniczy prawie 30 tys. uczniów z 1,5 tys. szkól ponadgimnazjalnych całej Polski.

W etapach diecezjalnych konkursu uczestniczą reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych, w których wcześniej, 13. marca br., zostały przeprowadzone zawody szkolne. Na ich podstawie wyłoniono troje najlepszych przedstawicieli każdej placówki, którzy spotykają się na szczeblach swoich diecezji, by rywalizować o awans do finału. W konsekwencji – otrzymać indeksy na wyższe uczelnie. Zwycięzcy zdobywają także możliwości uczestnictwa w pielgrzymkach do sanktuariów poza granicami naszego kraju.  

Na formułę tego etapu składa się część pisemna i ustna. Najpierw uczestnicy przystąpią do testu składającego się z 45 pytań. Zagadnienia dotyczą Księgi Psalmów oraz Listów Św. Pawła – do Galatów i do Efezjan wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Na rozwiązanie całości młodzi bibliści będą mieli 45 minut. Arkusz pytań jest jednolity dla uczestników z wszystkich diecezji, podobnie jak system oceny – opracowany wcześniej przez specjalnie powołaną komisję pod kierunkiem biblisty ks. prof. dr. hab. Mirosława Wróbla (KUL).

Nad przebiegiem etapów w poszczególnych diecezjach czuwają koordynatorzy z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Ich troską jest nie tylko prawidłowe przeprowadzenie eliminacji, ale również zadbanie, by młodzi uczestnicy rywalizacji mogli doświadczyć spotkania z żywym Słowem, którym jest Chrystus. Dlatego tej części Konkursu towarzyszą Msze święte czy nabożeństwa Słowa Bożego. Etapom diecezjalnym patronują pasterze poszczególnych diecezji, zaś cały konkurs otoczyli swoim błogosławieństwem prymas Polski abp Wojciech Polak i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Toruńskiemu przebiegowi konkursu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej patronował i towarzyszył bp diecezjalny Wiesław Śmigiel.

Jedną z form nagród dla trojga najlepszych z każdej diecezji jest możliwość bezpłatnego udziału, wraz ze swymi katechetami, w dwudniowym XI Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych z Biblią na Jasnej Górze. Tegoroczny zjazd odbędzie się 10-11 maja br., a jego tematyka będzie stanowiła przygotowanie do finału Konkursu.

Finał 22. konkursu biblijnego odbędzie się 4-5 czerwca br. w Niepokalanowie. Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy italianistyka. Udadzą się także na zagraniczne pielgrzymki.

W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej w etapie diecezjalnym w Toruniu kolejne miejsca zajęły:

  1. Sara Kowalska – (X LO im. prof. Stefana Banacha) – opiekun: ks. Łukasz Grzelak
  2. Natalia Płonka – (X LO im. prof. Stefana Banacha) – opiekun: ks. Łukasz Grzelak
  3. Adam Nowek – (ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu) – opiekun: o. Grzegorz Dobroczyński SJ
  4. Natalia Krukowska (V LO im. Jana Pawła II w Toruniu) – opiekun: p. Danuta Włoczewska
  5. Adrian Hume (II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu) – opiekun: ks. Mateusz Cyrklaff
  6. Julia Balewska (IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu) – opiekun: p. Robert Schmelter
  7. Anna Brykała (V LO im. Jana Pawła II w Toruniu) – opiekun: p. Danuta Włoczewska

Marcin Kluczyński