Ojciec Dariusz Drążek uzyskał stopień doktora

    Ojciec Dariusz Drążek, wykładowca naszej Uczelni, obronił dziś (3 lutego ) doktorat na podstawie dysertacji naukowej „Misja naziemnych telewizji katolickich w Polsce po 1989 roku na przykładzie Telewizji Trwam. Studium teologiczno-medialne”. 

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywał się w formie zdalnej. Promotorem  pracy był dr hab. Grzegorz Łęcicki prof. UKSW, a recenzentami prof. dr hab. Krystyna Czuba z WSKSiM oraz ks. dr hab. Jarosław Woźniak z KUL. Ojciec dr Dariusz Drążek obronił doktorat z dziedziny teologii środków społecznego przekazu. 

    Rada Dyscypliny Nauk Teologicznych zawnioskowała do Rady Wydziału Teologicznego UKSW o wyróżnienie pracy ojca doktora Dariusza Drążka. 

    Ojcu Doktorowi gratulujemy!