Oświatowi bohaterowie w Barcelonie

Wyjazd do Szkoły Polskiej w Barcelonie w dniach 4-11.10 2021 w ramach programu Erasmus +

Bohater to ktoś, kto jest niezwykle mężny i odważny, dąży do celu pomimo trudności i niedogodności oraz dokonuje czynów niezwykłych.
Bohater w oświacie to osoba, która nie tylko kształci dzieci, ale ma pomysły, jest kreatywna, ambitna, poświęca własny czas na edukację i przede wszystkim osiąga cele – albowiem dzieci lubią szkołę i przychodzą na zajęcia z zamiłowaniem.
Do takich właśnie bohaterów oświatowych można zaliczyć Panią Dyrektor Szkoły Polskiej w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels – Panią Ewę Hojną i jej dzielnych nauczycieli.
Szkoła Polska w Barcelonie powstała jako pierwsza, w 2003 roku, dla dzieci polskojęzycznych, polsko-katalońskich, polsko-hiszpańskich, polsko-francuskich.
Z czasem powstały szkoły w Tarragonie (2014 r.), Gironie (2016 r.) i Castelldefels (2019 r.). Szkołę tworzy ponad 200-stu uczniów i dwunastu nauczycieli. Są to szkoły społeczne dla dzieci od pierwszego do trzynastego roku życia. Główną ideą szkoły jest nauka języka polskiego w stopniu komunikatywnym, propagowanie tradycji, kultury polskiej, a także integracja rodziców i dzieci.
Lekcje z zakresu historii, geografii Polski przeplatane są zajęciami kulturalnymi. Nauka poprzez zabawę jest bardzo istotna, bowiem są tu również dzieci bardzo małe. W zajęciach mogą brać udział także rodzice, którzy nie zawsze w domu mają czas na wspólną zabawę, edukację, czy aktywne uczestnictwo w kulturze ze swoimi pociechami.
Niezwykłe w tej szkole jest to, że dzieci czują się tu swobodnie, nie mają kartkówek, sprawdzianów, a na zakończenie otrzymują dyplomy. To powoduje, że nie ma rywalizacji, a nauczyciel mówi do skupionych i zainteresowanych uczniów.
Szkoła Polska w Barcelonie występuje z różnymi niezwykle ciekawymi inicjatywami, jak chociażby bożonarodzeniowa recytacja „Bajki o choince”, w wykonaniu niepolskojęzycznych rodziców dzieci z Klubu Malucha. Czytanie na głos łamańców językowych sprawiło rodzicom ogromną radość i satysfakcję, gdyż czyni się to dla dzieci.
To niesamowicie ważne, aby czytelnictwo było rozwijane od wczesnych lat, bo przecież z małego czytelnika wyrasta wielki i mądry obywatel, mający określone nawyki czytelnicze na całe życie. I tutaj pamiętać należy, że mowa o dzieciach, dla których język polski obok katalońskiego i hiszpańskiego jest kolejnym językiem. W okresie Wielkanocy dzieci, wraz z rodzicami, mają możliwość wykonania wydmuszek i pisanek na konkurs, który jest oceniany jako rodzinna praca.
Sercem Szkoły Polskiej w Barcelonie jest oczywiście biblioteka, w której zgromadzono klasykę literatury dziecięcej, jak również książki dla rodziców, poradniki, wydawnictwa ilustrowane, kolekcję współczesnej literatury polskiej i obcej. Znajdziemy tutaj także gry edukacyjne i wydawnictwa fonograficzne.
Z naszej strony zaproponowaliśmy dzieciom lekcję o Toruniu i legendach związanych z naszym miastem. Była mowa o Flisaku i żabach, o Krzywej Wieży i grzechu Krzyżaka, o ratuszowym kalendarzu i o kocie, który bronił bram miasta przed Szwedami. Zwieńczeniem lekcji była słodka degustacja toruńskich pierniczków, które dzieciom w Barcelonie bardzo smakowały.
W nawiązaniu do miasta Kopernika, było też wspomnienie Biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie oprócz sporego księgozbioru, mamy wydzielony zbiór muzealny związany z historią Polski. Stanowi on dopełnienie tego, czym jest tradycja polska w cywilizacji łacińskiej.
Bohaterowie oświatowi to nauczyciele z pasją, którzy swoje zainteresowania , czas, wiedzę i talent przekazują uczniom. I takich oto bohaterów można spotkać w Szkole Polskiej w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels.
Pani Ewie Hojny, dyrektor Szkoły Polskiej i jej nauczycielom życzymy dużo sukcesów, pomysłów i sił na realizowanie zadań związanych z krzewieniem kultury polskiej, czytelnictwem i odnajdywaniem Polski na mapie świata.

Barbara Szablewska
Biblioteka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu