Otwarty Uniwersytet Cypru

Open University of Cyprus to państwowy uniwersytet oferujący studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na odległość. Założony w 2002 r. – od początku realizuje cele: uczyć i poszerzać horyzonty, stawiać wyzwania i inspirować do myślenia, zachęcać do kariery w środowisku międzynarodowym.

Jako studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej mam dwa przedmioty: Digital Content Production i Marketing Communications. Z treścią tego drugiego niewiele miałam do tej pory wspólnego. Z wykładowczynią przedmiotu umówiłam się kilka razy na prywatne zajęcia: raz na uniwersytecie i dwa razy w kawiarni. W sprawie Digital Content Production mogłam kontaktować się jedynie przez platformę Uniwersytetu, komunikator Skype i pocztę e-mail, ponieważ nauczycielka jest w Grecji. Na oba przedmioty musiałam przygotować dwa projekty, tzw. assignments.

W przypadku Digital Content Production pierwszym z nich było omówienie i porównanie przykładu propagandy państwowej z fake news oraz przedstawienie tego w formie dokumentu Word, prezentacji i wpisu na blogu. Drugie zadanie wymagało opracowania własnej strony internetowej: wyboru tematu, uzasadnienia decyzji, podania przykładów i oceny podobnych witryn, selekcji szablonu wordpress i widżetów (z umotywowaniem), opisu trudności i ograniczeń w związku z brakiem umiejętności informatycznych oraz oceny witryny domosiografia.com. Uzupełnieniem projektu był krótki film przedstawiający moją pracę dziennikarską.

Z kolei celem pierwszego projektu na przedmiot Marketing Communications było zrozumienie, opanowanie i przygotowanie strategii rozwoju marki. Jako rzeczywisty przykład posłużyła tutaj witryna advancedmediainstitute.com. Drugi assingment wymagał przygotowania w formie raportu biznesowego zintegrowanego planu marketingowego na temat wdrożenia nowego produktu lub usługi w wybranej przeze mnie firmie. Projekty były dla mnie praco- i czasochłonne, jednak głównym składnikiem oceny do indeksu będzie 3-godzinny egzamin.

Na trzech wydziałach Otwartego Uniwersytetu Cypru (nauki humanistyczne i społeczne, nauki ścisłe i techniczne oraz ekonomia i zarządzanie) w niepełnym wymiarze uczy 400 profesorów. W roku akademickim 2016/2017 studiuje tu 5 691 osób na 27 kierunkach. 63,4% z nich mieszka w Grecji, 35% na Cyprze, a 1,6% pochodzi z innych państw. 60,8% to kobiety, a 39,2%  – mężczyźni. Średni wiek studenta wynosi 35 lat.

Kadra uniwersytecka pragnie wyposażyć studenta w szeroką, wyspecjalizowaną wiedzę oraz umiejętności przekazywania jej innym, aktywizować spersonalizowane nauczanie poprzez wysoko wykwalifikowanych wykładowców i różnorodność stosowanych metod, wreszcie: motywować studenta do ambitnej pracy (by w przyszłości stał się doskonałym specjalistą) i odkryć w nim osobiste aspiracje, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy okoliczności życiowe.

Agata Pniewska