Pielęgniarstwo – zrób to!

Po raz kolejny studenci pielęgniarstwa promowali wśród mieszkańców Torunia studia na tym wyjątkowym i potrzebnym kierunku, który od roku prowadzony jest przez WSKSiM na poziomie studiów licencjackich.

Pielęgniarstwo w WSKSIM to:

  • Wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne dotyczące aktualnych wyzwań w służbie zdrowia;
  • Doskonale wyposażone pracownie do zajęć praktycznych;
  • Perfekcyjna i przyjazna baza dydaktyczna, komfortowy hotel studencki;
  • Kompetentni wykładowcy – nauczyciele akademiccy, lekarze, pielęgniarski różnych specjalizacji;
  • Dostosowanie planów zajęć umożliwiające pracę zawodową;
  • Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe możliwe do realizacji w miejscu zamieszkania;
  • możliwość odbycia za granicą części studiów lub atrakcyjnych praktyk ramach programu Erasmus Plus;

REALNA POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI, TROSKA O ŻYCIE OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI, PROFESJONALIZM, NAJWYŻSZE KOMPETENCJE ZAWODOWE, SZACUNEK, ZAINTERESOWANIE, PRACA ZESPOŁOWA – zbudujmy razem nowe pielęgniarstwo.