Piknik rodzinny MBA

W dniach 21-23 maja 2021 r., w ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy, odbył się piknik rodzinny MBA.

Pomysł na zorganizowanie pikniku rodzinnego zrodził się wśród absolwentów i obecnych studentów studiów podyplomowych MBA WSKSiM, którzy dzieląc na co dzień życie rodzinne, pracę i naukę, pragnęli dowieść, że wszystkie elementy życia codziennego nie wykluczają się i mogą się wzajemnie ze sobą przeplatać. Wystarczy tylko podążać za słowami głoszonymi przez Jana Pawła II, że „Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą od której nie może się odłączyć”.

Piknik zawierał w sobie elementy duchowe, dydaktyczne i integracyjne, którym również przyświecały słowa św. Jana Pawła II „… chodzi o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem …”. W ramach tego wydarzenia zorganizowane były warsztaty, zarówno dla dorosłej, jak i dla młodszej grupy uczestników. Dorośli mogli wziąć udział w wykładach prowadzonych przez:

– prof. dr. hab. Pasquale Policastro „Wyleczyć Ziemię tworząc pokój międzynarodowy. Misja Polski dla XXI wieku,

– ks. prof. Stanisława Ormantego „Polskie leśnictwo w służbie ekologii”,

– dr. Andrzeja Brusiło „Integralne zarządzanie na przykładzie Lasów Państwowych” – obecnego studenta studiów podyplomowych MBA WSKSiM,

– prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic, pana Grzegorza Burcza – „Dzieje regionu Gryfickiego na przestrzeni wieków”.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w inscenizacji historycznej pt. „Historia barwy i broni żołnierza polskiego na przestrzeni dziejów” w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjno – Historycznej „Nałęcz”, a także odbyli podróż unikatową koleją wąskotorową, podczas której w rolę przewodnika wcielił się Wojciech Pietrzak – obecny student studiów podyplomowych MBA WSKSiM.

Także swoją obecnością zaszczycił rektor uczelni – o. dr Zdzisław Klafka, przyłączając się do rodzinnego spotkania. Aktywne uczestnictwo Rektora było pięknym uwieńczeniem Pikniku.

Piknik zakończył się Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pogorzelicy, po której rodziny wróciły do swoich domów i codziennych obowiązków.