PO INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO

„Rozpoczynamy już szesnasty raz” – podkreślał  Rektor-Założyciel, o dr Tadeusz Rydzyk, podczas otwarcia uroczystości inauguracji roku akademickiego 2016/2017. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich odbyła się w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, druga – w Sanktuarium NMP Gwiazdy Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka (BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ), Ojciec Dariusz Paszyński (WIKARIUSZ PROWINCJAŁA PROWINCJI WARSZAWSKIEJ), Adam Kwiatkowski (SZEF GABINETU PREZYDENTA RP), Maria Koc (WICEMARSZAŁEK SENATU), Mariusz Błaszczak (MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI), Antoni Macierewicz (MINISTER OBRONY NARODOWEJ), Bartosz Kownacki (SEKRETARZ STANIU W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ), Piotr Bączek (SZEF SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO), Paweł Sałek (WICEMINISTER ŚRODOWISKA), Marzena Drab (PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ), prof. Janusz Kawecki (CZŁONEK KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI), Michał Wypij (DORADCA WICEPREZESA RADY MINISTRÓW), prof. Mirosław Piotrowski (POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO), posłowie i senatorowie RP.

W uroczystości uczestniczyli też samorządowcy: Michał Zaleski (PREZYDENT TORUNIA), Mikołaj Bogdanowicz (WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI), Józef Ramlau (WICEWOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI) oraz władze innych uczelni wyższych: Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Zbigniew Salutycki (KAPITAN ŻEGLUGI WIELKIEJ).

Listy gratulacyjne nadesłali: Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło,  Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski. Podkreślano w nich, że Uczelnia kształci w duchu wartości, jest miejscem poszanowania prawdy, umiłowania godności drugiego człowieka, a jej absolwenci przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. Prezydent Miasta zaznaczył:

Ta inauguracja wyraża siłę wiary w ludzkie wartości. Dla Torunia WSKSiM to uczelnia prestiżowa. Dowodzi tego, że w 200-tysięcznym mieście mogą istnieć uczelnie, które promieniują na świat.

Wykład inauguracyjny zatytułowany Polska w systemie bezpieczeństwa światowego wygłosił Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz.
Podczas uroczystości w poczet studentów przyjęto młodzież, która w październiku rozpoczęła naukę na jednym z czterech kierunków: dziennikarstwie i komunikacji społecznej, informatyce, kulturoznawstwie, politologii. W imieniu I roku ślubowanie złożyli: W. Grzywacz, M. Jakubowska, M. Ratuska, J. Sadzikowski.

Tytuł Najlepszego Absolwenta otrzymała M. Niżnik, która ukończyła politologię o specjalności komunikacja i dziennikarstwo polityczne, a za swoją pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dra A. Mamcarza-Plisieckiego (Proces islamizacji współczesnej Europy jako przykład zderzenia cywilizacji) otrzymała wyróżnienie.

Podczas uroczystej inauguracji uhonorowano też studentów I roku studiów I stopnia. Stypendium przyznano najlepszym w konkursie świadectw: M. Jakubowskiej, M. Ratusce, J. Sadzikowskiemu.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich nastąpiło podczas Eucharystii odprawionej w Sanktuarium NMP Gwiazdy Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Biskup W. Szlachetka. Absolwenci studiów uzupełniających otrzymali pamiątkowe różańce-obrączki.

Podczas inauguracji roku akademickiego ogłoszono też datę premiery filmu fabularnego poświęconego życiu bł. Karoliny Kózkówny (14 listopada, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie). Dzieło powstało przy współudziale studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Materiał wideo:

Zdjęcia (K. Stróżyk, K. Cegielska):