Po tygodniu adaptacyjnym

Studenci I roku zakończyli zajęcia w ramach dni propedeutycznych. Spotkania, szkolenia i wspólna modlitwa z wykładowcami Uczelni (przypomnijmy, że 6 października społeczność akademicka pielgrzymowała do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu – materiał dostępny na stronie) pomogły młodzieży przygotować się – merytorycznie i duchowo – do rozpoczęcia nauki na wybranych przez nią kierunku.

Jednym z punktów programu był cykl Akademickich Spotkań Formacyjnych. Tegoroczni prelegenci – pan Dominik Włoch (podróżnik), prof. dr hab. Viara Maldijewa (Katedra Bałkanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), pani mgr Anna Wiśniewska (psycholog) – zwrócili uwagę młodych słuchaczy na konieczność podejmowania wyzwań i dzielenia się świadectwem własnego doświadczenia z innymi, uwrażliwili odbiorców na językowe wykładniki komunikatu, próbowali pokazać, jak mądrze rozpocząć studia. Trzeba zaznaczyć, że wśród rozpoczynających studia w WSKSiM są osoby z Białorusi, Francji, Rosji, Turcji i Ukrainy. Dla obcokrajowców spotkania te stały się doskonałą okazją do zgłębienia potęgi wiary, poznania wybranych aspektów kultury i historii Polski, sprawdzenia swoich sprawności lingwistycznych.

Prezentujemy wywiad z panem Dominkiem Włochem (Radio Maryja, Rozmowy niedokończone).