Strona główna Podniesienie kompetencji komunikacyjnych – szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich

Podniesienie kompetencji komunikacyjnych – szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich

Numer projektu: POWR.02.17.00-00-0008/19

Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Udział w projekcie:

Szkolenia są kierowane do prokuratorów i asesorów prokuratorskich.

Informacje szczegółowe

Numer projektu: POWR.02.17.00-00-0008/19
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Cel główny projektu: Nabycie/podniesienie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania retoryki oraz technik i narzędzi komunikacji interpersonalnej przez 1300 (689K, 611M) prokuratorów i asesorów prokuratorskich. Cel ten będzie realizowany poprzez szkolenia specjalistyczne.

Czas realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.06.2022 r.

  • Biuro Projektu
    ul. Św Józefa 23/35
    87-100 Toruń
  • 566107221
  • szkoleniamedialne@wsksim.edu.pl